CH-R CONCEPT-M FF

฿15,900.00

ชิ้นงานผลิตจากพลาสติก ABS 100%
พร้อมทำสีติดตั้ง  ใช้ขอบยาง สีแห้งช้า (2k) ไม่เจาะตัวรถ รับประกันงานสี 1 ปี

ราคายกเซ็ต 4 ชิ้น @ 15,000
– สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น พร้อมไฟเดย์ไลท์
– สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น
– สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

ราคายกเซ็ต 5 ชิ้น @ 18,500
– สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น พร้อมไฟเดย์ไลท์
– สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น
– สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
– สปอยเลอร์แนบ 1 ชิ้น

 

Description

ชิ้นงานผลิตจากพลาสติก ABS 100%
พร้อมทำสีติดตั้ง  ใช้ขอบยาง สีแห้งช้า (2k) ไม่เจาะตัวรถ รับประกันงานสี 1 ปี

ราคายกเซ็ต 4 ชิ้น @ 15,900
– สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น พร้อมไฟเดย์ไลท์
– สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น
– สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

ราคายกเซ็ต 5 ชิ้น @ 17,000
– สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น พร้อมไฟเดย์ไลท์
– สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น
– สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น
– สปอยเลอร์แนบ 1 ชิ้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CH-R CONCEPT-M FF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *